Двустранен протокол при ПТП

Как се попълва двустранен констативен протокол при ПТП?

Когато човек е зад волана на автомобил, той трябва да бъде наясно с всички действия, които може да му се наложи да извърши. Задръстванията, прекалено високите скорости, невнимателни пешеходци и др. са една малка част от нещата, за които всеки шофьор трябва да бъде нащрек.

Също така той трябва да бъде и абсолютно внимателен, относно своите реакции. Колкото и да бъдем способни и внимателни обаче, произшествията никак не са изключени. Вероятността да попаднете в такова никога не е изключена, особено в градски условия. За тази цел трябва да бъдете наясно със специфичните процедури по попълване на двустранен протокол, в случай на ПТП (Пътно транспортно произшествие).

На всеки вероятно е ясно, че най-добре никога да не се налага да използваме съответната бланка-документ. Причината е, че нейната употреба се случва единствено в неприятни случаи на сблъсък, лек удар или друг тип неприятност на пътя, в която са замесени повече от едно превозно средство. Ето защо, формалните познания на всеки шофьор, относно важния документ са абсолютно задължителни. Така, в случай, че имате нужда от тях, няма да изпадате в допълнителна паника, която както знаем не е в помощ на никого.

Спокойствието е нужно, особено, когато се намирате в стресова ситуация. Все пак, колкото и безобиден да бъде удара между две коли, той със сигурност не е приятно изживяване. Изисква се спокойствие, умения да мислите трезво, както и способността да успокоите останалите пътници в превозните средства, в случай, че има такива разбира се.

Наред с всичко това, както казахме трябва да бъде попълнен и двустранният протокол, който грубо казано „хвърля светлина“ върху случилата се ситуация на ПТП. Така се събират и ценни данни, относно инцидента на пътя.

В кои ситуации трябва да попълваме двустранен протокол за ПТП

Попълва се винаги в два екземпляра (броя на участниците в произшествието). В подобен случай има и няколко условия, които трябва да бъдат налице, за да се извърши съставянето на съответния документ.

 • Не трябва да има пострадали лица;
 • В ПТП-то са участвали само две превозни средства;
 • Няма никакъв вид друго повредено имущество, освен двете превозни средства;
 • Между двамата шофьори има абсолютно съгласие относно обстоятелствата при инцидента, както и единодушие за вината;
 • И двамата водачи трябва да притежават необходимите права за управление на съответното МПС, с които се е случил инцидента;
 • Не трябва да бъдат употребявали алкохоли или други упойващи вещества;
 • Трябва да бъдат осведомени и навременно съответните органи на КАТ;
 • Ако дори едно от горните условия не бъде спазено, то тогава водачите задължително трябва да уведомят КАТ за случилото се, като тогава протоколът се издава от тях.

И все пак, в случай, че се наложи да попълвате подобен документ е добре да сте наясно с подробностите по неговото съставяне. Тези знания са все пак една стъпка към по-спокойна реакция на пътя, когато ви се е случил подобен неприятен инцидент или трябва да окажете съответната асистенция на друг човек.

Как да попълним двустранен протокол при катастрофа?

На първо място, всеки един от участниците в инцидента трябва да разполага със задължителната бланка, в която да се въведат съответните данни. Трябва да я имате в два екземпляра;

Въвеждат се обща информация за произшествието;

 • т. 1 – въвеждат се датата и часът на инцидента;
 • т. 2 – попълват се мястото на инцидента. В случай, че се намирате в населено място, може да бъде въведен и адресът на улицата, където се е случил той. Ако пък сте извън града или друго селище, ще се наложи да опишете местността или поне в коя част на съответния път сте, както и кои са най-близките населени места;
 • т. 3 и т. 4 – Тук се въвежда информация, относно това, дали има пострадали лица, както и дали има щети върху други превозни средства или обекти (като къщи, огради, мантинели и др., различни от тези на участниците);
 • т. 5 – тук се попълват имената, адресите и телефонните номера на свидетелите на произшествието (ако има такива).

Двете страни, участници в инцидента, са отбелязани формално като „Превозно средство А“ и „Превозно средство Б“ за улеснение на попълването на данните. Прието е „А“ да бъде считано като МПС,-то, което е било управлявано от водача, който е виновен за ситуацията. „Б“ съответно се попълва от другия водач, който няма вина за случилото се. И в двете графи се изисква специфична и важна информация, като данните за МПС-то.

 • т. 6 – попълват се данните за притежателя на застрахователната полица на съответния автомобил;
 • т. 7 – тук се въвеждат данните на самия автомобил;
 • т. 8 – тази графа е предназначена за информацията от застрахователните полици (или сертификати). Това са застрахователната компания, номера на полицата, валидността, включително точните ѝ дати, издател на полицата;
 • т. 9 – тук е мястото за данните от свидетелството за правоуправление на водача на съответния автомобил;
 • т. 10 – с помощта на стрелка се посочва къде точно е ударът върху превозното средство;
 • т. 11 – тук се конкретизират видимите щети и по двете возила (пример – счупено дясно огледало, заден ляв калник, десен фар и т.н.);
 • т. 12 – Обозначават се с помощта на кръстче специфични обстоятелства (от 1 до 17), които могат да бъдат свързани с конкретния случай;
 • т. 17 – тук може да се наложи да нарисувате скица, описваща как се е случил точно инцидентът. Тя трябва да включва скорост на движение, обозначено място, улица, адрес, посока на движение, елементи от пътна сигнализация, светофар и т.н.;
 • т. 14 – Този раздел е предоставен за евентуални коментари и уточняващи ситуацията факти, които всеки един от водачите би могъл да има. Специалистите съветват, че за да има наистина пълна яснота е добре виновният водач да напише ясно „Виновен съм за ПТП“, а този, който няма вина за случилото се да напише също в точен текст „Не съм виновен за ПТП“. Както казахме, това е препоръчително, но не и задължително.

Други условия, които трябва да се спазват в подобни ситуации

Налага се да спазвате няколко определени правила, за да бъде всичко изрядно. При попълването на двустранния протокол при катастрофа трябва да бъдат налице и следните действия

 1. Попълва се на мястото на самото произшествие
 2. Протоколът се подписва и от двамата водачи на превозните средства от инцидента в два екземпляра. На всеки един от тях трябва да фигурират подписите на участниците.
 3. Всеки от двамата трябва да има по един екземпляр от документа.
 4. Забранено е да бъдат поправяни каквито и да е данни в протокола след неговото оформяне, подписване и стигане до съгласие.

Важно е да сте наясно, че пострадалият водач трябва да се яви не по-късно от 7 дни след подписването на протокола при застрахователя на виновния водач, заедно с автомобила си. Там той трябва да представи документите на превозното средство, свидетелството си за правоспособност на управление, екземпляра от двустранния протокол и попълнен от виновния водач Доклад на застрахователя.

При определени случаи и своя преценка, застрахователят може да изисква и присъствието на виновния водач, заедно с неговото превозно средство.